Delvis jobb og delvis pensjon

Når du er mellom 62 og 67 år kan du kombinere jobb med avtalefestet pensjon (AFP). Fra du er 67 år, kan du trappe ned og ta ut delvis alderspensjon fra oss.

Hvis du ønsker å trappe ned, men ikke gå av helt med pensjon, kan du kombinere jobb med enten AFP eller alderspensjon, avhengig av alderen din. Alderspensjon fra oss kan ikke utbetales før fra fylte 67 år. Hvis du ønsker å trappe ned tidligere, må du derfor ta ut AFP.

AFP og deltidsjobb

Du kan kombinere APF og deltidsjobb, men du må jobbe minst 60 prosent. Velger du dette alternativet, reduseres pensjonen din i forhold til hvor mye du jobber. Har du ikke full opptjening i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, kan det derfor lønne seg å fortsette å jobbe. Tjenestepensjonen blir utbetalt når du fyller 67. Den kan utbetales fullt ut, eller du kan fortsette å jobbe deltid.

Grafisk fremstilling delvis arbeid og delvis avtalefestet pensjon.

Fleksibel alderspensjon fra folketrygden

Med fleksibel alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen fra folketrygden blir redusert på grunn av inntekten. Husk imidlertid at hvis du velger å redusere stillingsstørrelsen din før du fyller 67 år, kan det få konsekvenser for størrelsen på tjenestepensjonen din.