Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Regelverket for beregning av pensjon for deg som er født 1963 eller senere, er ikke på plass. Inntil videre foreslår regjeringen at dagens pensjonsordning for ansatte i apotekene videreføres inntil arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er kommet til enighet om en ny pensjonsmodell.