Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Regelverket for beregning av pensjon for deg som er født 1963 eller senere, er ikke på plass. Regjeringen og partene i arbeidslivet har imidlertid blitt enige om en modell for ny pensjonsordning. Regjeringen skal nå utarbeide forslag til nytt regelverk, som etter planen skal sendes på høring høsten 2018.