Alderspensjon for deg født 1959-1962

Alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, og du kan ta ut alderspensjon fra POA fra fylte 67 år.