Alderspensjon for deg født 1959-1962

I forslaget til ny offentlig tjenestepensjon foreslås det at medlemmer født mellom 1959 og 1962 garanteres en viss prosent av pensjonsgrunnlaget i alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.