Beregning for deg født mellom 1943 og 1953

Full alderspensjon fra oss utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og folketrygden ved fylte 67 år.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

Hvis du forsørger barn under 18 år, får du også barnetillegg.Barne­tilleggDersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalingen.Mer om Barne­tillegg

I tillegg er størrelsen på pensjonen avhengig av når du ble født. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres.

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjusteringLevealders­justeringDen opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.Mer om Levealders­justering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Pensjonen levealdersjusteres ved at vi deler bruttopensjonen med et forholdstall.Forholds­tallMer om Forholds­tall

Eksempel - en person født i 1953

  • Du er født i 1953 og tar ut tjenestepensjon som 67-åring.
  • Pensjonsgrunnlag er 500 000 kroner.
  • Bruttopensjon (66 % av pensjonsgrunnlag)* er kr 330 000.
  • Forholdstall er 1,055 (gjelder for alle som er født i 1953).

Alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet etter levealdersjustering* = 330 000 kroner/ 1,055 = 312 796 kroner*

*Før samordningSamordningPensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger.Mer om Samordning med folketrygden.

Individuell garanti

Er du medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og født i 1958 eller tidligere, har du en individuell garantiIndividuell garantiMedlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), som er født i 1958 eller tidligere, er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjongrunnlaget, må du ha full opptjeningstid.Mer om Individuell garanti som sikrer 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år og etter 360 måneders opptjening.

Forutsetningene for å få denne garantien er at du

  • tar ut tjenestepensjonen og folketrygden samtidig ved 67 år eller senere
  • har 360 måneders opptjening i 100 prosent stilling.

Dersom du tar ut alderspensjon i folketrygden før 67 år, kan samlet alderspensjon bli lavere enn det garanterte nivået.

For de som ikke har 360 måneders opptjening i 100 prosent stilling, vil det være en forholdsmessig garanti. Dersom du har 180 måneders opptjening i 100 prosent stilling vil du få en garanti på 33 prosent av pensjonsgrunnlaget. 

Samordning

Alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en tjenestepensjon og skal samordnesSamordningPensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger.Mer om Samordning med alderspensjonen fra folketrygden.

I praksis betyr det at bruttopensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir redusert med et såkalt samordningsfradrag.

Alderspensjon i folketrygden

Det er stor fleksibilitet i forhold til når du ønsker å ta ut alderspensjon i folketrygden. Du kan

  • ta ut tjenestepensjon fra fylte 67 år og folketrygd fra fylte 62 år - merk at dette kan få konsekvenser for størrelsen på pensjonen herfra 
  • ta ut både tjenestepensjon og folketrygd fra fylte 67 år
  • ta ut både tjenestepensjon og folketrygd etter 67, men før 70 år

Dersom du har en stilling med særaldersgrense, får du tjenestepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet ved for eksempel 60 år. Du kan velge om du vil ta ut folketrygden fra fylte 62 år. Det seneste tidspunktet du har mulighet til å ta ut folketrygden er fra fylte 67 år.