Alders­pensjon

Regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For medlemmer som mottar alderspensjon - eller nærmer seg pensjonsalder - er regelverket klart. Men for yngre medlemmer er det delvis store endringer i vente.