Begrensing i retten til uføre­pensjon

Redusert inntektsevne gir ikke alltid rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. 

Dersom du blir ufør innen to år etter at du ble medlem, og uførheten skyldes en sykdom eller et lyte som du hadde eller hadde symptomer på da du ble medlem, har du ikke rett til uførepensjon dersom du antas å ha kjent til sykdommen eller lytet.

Du har ikke rett til uførepensjon dersom

  • inntektsevnen din ble redusert innen to år etter at du ble medlem, og
  • reduksjonen skyldes en sykdom eller et lyte som du hadde eller hadde symptomer på da du ble medlem, og
  • vi antar at du kjente til sykdommen eller lytet da du ble medlem.

Dette gjelder selv om du ikke kjente til hvilken sykdom det senere viste seg å være, eller at det var sannsynlig at lytet kunne utvikle seg til arbeidsuførhet.

Tilsvarende begrensningsregel gjelder også dersom du i løpet av de siste to år har gått opp i stillingsstørrelse.

I særlige tilfeller kan Pensjonsordningen for apotekvirksomhet likevel innvilge pensjon i slike tilfeller.