Vilkår for uføre­pensjon

Du kan ha rett til uførepensjon hvis du har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom eller skade. Dette gjelder både nåværende og tidligere medlemmer.

Hel eller delvis uførepensjon

Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor stor inntektsevne du har. Uføregraden blir fastsatt ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Vi utbetaler ikke uførepensjon hvis uføregraden er lavere enn 20 prosent.

Ytelser fra NAV

Hvis uføregraden din er 50 prosent eller mer, er det et krav at du også har arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Hvis uføregraden din er lavere enn 50 prosent, vil vi behandle søknden uten vedtak fra NAV.

Midlertidig uførepensjon

Hvis du har arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, kan du ha rett til midlertidig uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.  

Varig uførepensjon

Hvis du mottar uføretrygd fra NAV, kan du ha rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Dette bør du være oppmerksom på

Redusert inntektsevne gir ikke alltid rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Du har ikke rett til uførepensjon dersom

  • inntektsevnen din ble redusert innen to år etter at du ble medlem, og
  • reduksjonen skyldes sykdom som du hadde eller hadde symptomer på da du ble medlem, og
  • vi antar at du kjente til sykdommen eller symptomene da du ble medlem.

Tilsvarende begrensningsregel gjelder også dersom du i løpet av de siste to årene har gått opp i stillingsstørrelse.

I særlige tilfeller kan Pensjonsordningen for apotekvirksomhet likevel innvilge pensjon i slike tilfeller. Eksempler på særlige tilfeller er når staten overtar en virksomhet eller hvis stillingens omfang gradvis har økt til å komme over minstegrensen for rett til medlemskap.

Dersom du tidligere har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kan du ha opparbeidet deg rett til uførepensjon hos oss.

Som tidligere medlem kan du ha rett til uførepensjon hvis du

  • har sluttet i stillingen med rett til medlemskap, og
  • har minst tre års samlet opptjening i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, og
  • har fått innvilget uførepensjon eller uføretrygd i folketrygden.

Du har ikke rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet dersom du kun mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden.