Lege­honorar

Vi betaler utgiftene til lege når du som medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet må sende inn legeerklæring i forbindelse med søknad om uførepensjon.

I noen tilfeller vil vi be deg om å sende inn legeerklæring. Legen skal da fylle ut legeerklæringen og sende den til Statens pensjonskasse. Utgiftene blir refundert direkte til legen. Vi honorerer kun legeerklæringer som vi har bedt om.

Honorarsatsene er etter avtale med Legeforeningen, og følgende satser gjelder fra 01.07.2018:

  • 1 285 kroner ved første gangs konsultasjon.
  • 635 kroner ved forlengelse/forhøyelse av pensjon.

Ved bruk av skjema innarbeidet i legens journalsystem gjelder andre satser.

Eventuelle fakturagebyr dekkes inntil 60 kroner.

Ny refusjonsløsning for legene fra 01.03.2019

Fra 01.03.2019 samarbeider Statens pensjonskasse med Helfo om utbetaling av honorar for utfylt legeerklæring. Når konsultasjonen er avsluttet og legeerklæringen er utfylt, finner du som lege refusjonskoden i ditt EPJ-system. Refusjon skjer via EPJ-systemet, og oppgjøret kommer som en del av det øvrige oppgjøret fra Helfo. Refusjonskodene som er aktuelle, starter med "SPK...". 

Vi vil fortsatt ta imot manuelle krav om refusjon i en overgangsperiode fram til 01.07.2019. Krav om refusjon mottatt på manuelle skjema vil imidlertid føre til forsinket refusjon.