Lege­honorar

Vi betaler utgiftene til lege når du som medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet må sende inn legeerklæring i forbindelse med søknad om uførepensjon.

I noen tilfeller vil vi be deg om å sende inn legeerklæring. Legen skal da fylle ut legeerklæringen og sende den til Pensjonsordning for apotekvirksomhet. Utgiftene blir refundert direkte til legen. Vi honorerer kun legeerklæringer som vi har bedt om.

Honorarsatsene er etter avtale med Legeforeningen, og følgende satser gjelder fra 01.07.2018:

  • 1 285 kroner ved første gangs konsultasjon.
  • 635 kroner ved forlengelse/forhøyelse av pensjon.

Ved bruk av skjema innarbeidet i legens journalsystem gjelder andre satser.

Eventuelle fakturagebyr dekkes inntil 60 kroner.