Slik søker du uføre­pensjon

Følg veiledningen som gjelder for ditt medlemsforhold når du skal søke.

FOR DEG SOM ER NÅVÆRENDE MEDLEM

Før du søker uførepensjon må du avklare hvor store uføregraden din er

 1. Søk NAV om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Hvis du er 50 prosent ufør eller mer, krever vi at du også søker og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. 
 2. Avklar dato for når sykepengene utløper med arbeidsgiver slik at arbeidsgiver får sendt korrekt dato for pensjonering til oss. Pass på at arbeidsgiver sender oss melding om pensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.
 3. Send søknad om uførepensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte (krever innlogging på Min side). Merk at søknaden om uførepensjon først blir behandlet når vi har fått melding om vedtak fra NAV. 
 4. Dersom du ved innsending av søknad får beskjed om å sende legeerklæring, må du be legen din om å fylle ut og sende oss legeerklæringsskjema så snart som mulig.
 5. Du vil motta et vedtaksbrev fra oss når søknaden er ferdigbehandlet, som regel måneden før pensjonsutbetalingen starter. Dersom vi har spørsmål i forbindelse med søknaden din, tar vi kontakt med deg.Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side.

 1. Avklar dato får når sykepengene utløper med arbeidsgiver slik at arbeidsgiver får sendt korrekt dato for pensjonering til oss. Pass på at arbeidsgiver sender oss melding om pensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.
 2. Send søknad om uførepensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte (krever innlogging). 
 3. Be legen din om å fylle ut og sende oss legeerklæringsskjema senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.
 4. Du vil motta et vedtaksbrev fra oss når søknaden er ferdigbehandlet, som regel måneden før pensjonsutbetalingen starter. Dersom vi har spørsmål i forbindelse med søknaden din, tar vi kontakt med deg. Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side.

FOR DEG SOM ER TIDLIGERE MEDLEM

Hvis du har vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger, skal du søke om pensjon der du sist var medlem. Hvis dette var i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, søk her:

Så snart NAV har innvilget deg uføretrygd, kan du søke om uførepensjon for tidligere medlemmer hos oss:

 1. Send søknad om uførepensjon (krever innlogging på Min side)
 2. Du vil motta et vedtaksbrev fra oss når søknaden er ferdigbehandlet, som regel måneden før pensjonsutbetalingen starter. Dersom vi har spørsmål i forbindelse med søknaden din, tar vi kontakt med deg. Så snart vi har registrert søknaden din - senest innen to uker - kan du følge status på behandling av saken din på Min side.