Slik beregnes uføre­pensjon

Uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) skal som hovedregel gis som et tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden.

Ved beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon skal det tas hensyn til hvor stor del av inntektsevnen som er tapt og opptjeningstiden Opptjenings­tid Den tiden du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du har betalt pensjonsinnskudd. Mer om Opptjenings­tid .

Uførepensjon når du har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Hvis du har tapt hele inntektsevnen vil full pensjon bli summen av

 • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 96 883 kroner per 01.05.2018. Mer om Grunnbeløp  
 • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Mer om Pensjons­grunnlag  opp til 6 G
 • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 10 G

Eksempel

Hanne er innvilget 100 prosent uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Hun har arbeidsavklaringspenger fra NAV. Lønnen er 500 000 kroner og opptjeningstiden er 30 år.

Hannes pensjon blir:

 • 25 prosent x 96 883 kroner = 24 221 kroner
 • 3 prosent x 500 000 kroner = 15 000 kroner
 • Sum                                     = 39 221 kroner

Pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir 39 221 kroner per år - eller 3 268 kroner per måned. Pensjonen blir utbetalt i tillegg til ytelsen fra NAV.

Har du nedsatt inntektsevne, men ikke i en slik grad at du får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV?

Hvis du har tapt inntektsevnen, men ikke i en slik grad at du får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, vil pensjonen bli summen av

 • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G)
 • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 10 G

Eksempel

Ola er innvilget 30 prosent uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Han har ingen ytelse fra NAV. Lønnen er 500 000 kroner. Opptjeningstiden fram til Ola fyller 67 år, er 25 år.

Beregning av Olas pensjon:

 • 25 prosent x 96 883 kroner = 24 221 kroner
 • 69 prosent x 500 000 kroner = 345 000 kroner
 • Sum grunnlag = 369 221 kroner

Ved beregning av pensjonen må vi ta hensyn til opptjeningstid og hvor stor del av inntektsevnen som er tapt. Pensjonen blir derfor multiplisert med uføregrad 30 prosent og opptjeningstid 25/30. 369 221 kroner x 30 prosent x 25/30 = 92 305 kroner per år.

Pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir 92 305 kroner per år - eller 7 692 kroner per måned.

Barnetillegg

For hvert barn under 18 år som du forsørger, får du et barnetillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Mer om Pensjons­grunnlag  opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G.

Barnetillegget reduseres dersom du ikke har full opptjeningstid eller hel uførepensjon.