Overgang til alders­pensjon

Uførepensjonen skal omregnes til alderspensjon måneden etter at du fyller 67 år.

Hvis du har særaldersgrense, skal pensjonen omregnes fra måneden etter at du når aldersgrensen.

Alderspensjonen vil bli beregnet med opptjeningstidOpptjenings­tidDen tiden du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du har betalt pensjonsinnskudd.Mer om Opptjenings­tid fram til aldersgrensen, eller senest ut måneden du fyller 67 år. Dersom du har såkalt oppsatt uførepensjon, blir alderspensjonen beregnet ut fra faktisk opptjeningstid.

Du trenger ikke søke om overgang fra uførepensjon til alderspensjon hos oss. Arbeidsgiver må imidlertid gi oss melding hvis du også har stilling med rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet - og slutter i denne.

Husk å søke alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kan bare utbetales hvis du får alderspensjon fra folketrygden fra samme tidspunkt. Graden på alderspensjonen fra folketrygden må dessuten være lik eller høyere enn graden på pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Hvis du ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden fra måneden etter at du fyller 67 år, blir pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet stanset.

For å ta ut alderspensjon fra folketrygden, må du søke NAV om dette. Unntaktet er hvis du har 100 prosent uføretrygd fra folketrygden. Da omgjøres uføretrygden automatisk til 100 prosent alderspensjon, og du trenger ikke søke om aldespensjon fra folketrygden.