Endring av inntektsgrensen

Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert. I noen tilfeller kan du søke om å få økt inntektsgrensen din.

Inntektsgrensen blir satt individuelt. Det betyr at du får vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg når du får innvilget uførepensjon fra oss. Inntektsgrensen din blir regulert fra 1. mai hvert år, slik at inntektsgrensen vil øke med den generelle lønnsveksten hvert år.  

Hvis du har delvis uførepensjon, kan du i enkelte tilfeller få fastsatt ny inntektsgrense. Du kan søke om å få endret inntektsgrensen din hvis 

  • du har delvis uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), og
  • fortsatt jobber i stilling med medlemskap i POA, og
  • du har fått en varig inntektsøkning (lønnsøkning) som ikke skyldes økt stillingsstørrelse.

Vilkår for endring av inntektsgrensen

Vilkårene for å få endret inntektsgrensen er at 

  • du har hatt en varig inntektsøkning i medlemspliktig stilling, og
  • inntektsøkningen er høyere enn reguleringen av folketrygdens grunnbeløp (G)GrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp uten at stillingsstørrelsen er økt, og
  • du setter fram krav til Pensjonsordningen for apotekvirksomhet om å få endret inntektsgrensen.

Alle tre vilkårene må være oppfylt for å få endret inntektsgrensen.

Eksempel på endring inntektsgrense.

Inntektsøkning i vikariat eller økning i variable tillegg anser vi ikke som varig inntektsøkning. 

Når må du søke?

Fristen for å søke om endret inntektsgrense er 31.12 året etter inntektsøkningen skjedde.

Hadde du delvis uførepensjon og inntektsøkning i medlemspliktig stilling i 2015 eller 2016?

Vi har forlenget fristen for å søke om endret inntektsgrense for inntektsendringer i 2015 eller 2016. Siste frist er 28.02.2018.

Hvordan søke om å få endret inntektsgrensen?

Du kan søke om å få endret inntektsgrensen ved å sende e-post til postmottak@spk.no. Du må opplyse om når du fikk varig lønnsøkning og at du søker om å få endret inntektsgrensen. Du må kunne dokumentere at inntektsøkningen er varig - for eksempel med bekreftelse fra arbeidsgiver. 

Husk å melde inntekt via Min side

Hvis inntekten din endrer seg, må du melde fra til oss. Endringene må du melde via Min side - og du bør gjøre dette uansett om du søker om økt inntektsgrense eller ikke.