Inntekt i tillegg til uførepensjon

Inntektsgrensen er den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

InntektsgrensenInntekts­grenseInntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.Mer om Inntekts­grense  blir satt individuelt. Det betyr at du får vite hvilken inntektsgrense du har når du får innvilget midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra oss.

Har du endret inntekt?

Hvis inntekten din endrer seg, må du melde fra til oss. Endringene må du melde via Min side. Min side er en personlig medlemsside hvor du kan holde oversikt over pensjonen din og utbetalingene dine - og melde endring i inntekt. Du kan også se hvordan endringer i inntekten påvirker pensjonsutbetalingen.

Hva skjer hvis du tjener mer enn inntektsgrensen?

Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen, beregner vi et fradrag i uførepensjonen for den delen av arbeidsinntekten som overtiger inntektsgrensen. Med arbeidsinntekt mener vi pensjonsgivende inntekt etter folketrygdlovens § 3-15 og inntekt av samme type fra utlandet.

Hvis inntekten utgjør mer enn 80 prosent av den samlede inntekten før uførhet, skal uførepensjonen stoppes.

Hadde du uførepensjon før 01.01.2015 og får fortsatt uførepensjon etter overgangsregler?

Bestemmelsen om at uførepensjonen skal stoppes hvis inntekten utgjør mer enn 80 prosent av den samlede inntekten før du ble ufør, gjelder ikke dersom uføregraden din er under 50 prosent.