Når får jeg vite om jeg har fått for lite eller for mye pensjon utbetalt?

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) starter etteroppgjøret for de som mottar uførepensjon fra oss, fra oktober 2019.

Hvis du har hatt uførepensjon fra POA i 2018 og du har hatt – eller meldt at du skal ha – inntekt ved siden av uførepensjonen, vil du i løpet av høsten få brev eller e-post fra oss med informasjon om etteroppgjøret. 

Vi kan dessverre ikke informere om resultatet før du har fått brev eller e-post fra oss. Etteroppgjøret vil pågå utover høsten og skal være ferdig innen 31. desember 2019.