Etteroppgjør for uførepensjon

Hvert år når skatteligningen er klar, skal vi foreta et etteroppgjør. Dette gjør vi for å sikre at pensjonen din er beregnet ut fra den inntekten du faktisk hadde samtidig med uførepensjonen.