Uføre­pensjon

Har du fått redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Pensjonen utbetales vanligvis når du har vært sykmeldt i ett år.