Samordning av ektefelle­pensjon

Pensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet.

Ektefellepensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet en tjenestepensjon og skal samordnes med folketrygden. I praksis betyr det at pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir redusert med et såkalt samordningsfradrag. Vi samordner alltid pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet med den tilsvarende ytelsen i folketrygden.

Du kan ha en ektefellepensjon i folketrygden som består av kun din avdødes opptjening. Du kan også ha en egen uføre- eller alderspensjon som består enten kun din egen opptjening eller en kombinasjon av din egen og din avdøde ektefelles opptjening. 

Det er etterlatteretten i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, ikke hva som faktisk utbetales i folketrygden, som er det avgjørende for beregning av samordningsfradrag.

Samordningsfradraget for tilleggspensjonen etter din avdøde ektefelle blir ikke levealdersjustert.