Arbeids­inntekt i tillegg til ektefelle­pensjon

... for deg med en bruttoberegnet ektefellepensjon med inntektsreduksjon.

Hvis du har arbeidsinntekt per år som er høyere enn et halvt grunnbeløp i folketrygden, vil vi redusere ektefellepensjonen med 40 prosent av det beløpet som overstiger et halvt grunnbeløp. Du bør også være klar over at forventet arbeidsinntekt kan påvirke ektefellepensjonen frem til du er 67 år. Etter 67 år er det bare faktisk inntekt som påvirker pensjonen.

Både arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon

Hvis du både har arbedsinntekt per år som er høyere enn et halvt grunnbeløp og en egen opptjent tjenestepensjon, gjør vi først fradrag for tjenestepensjonen og deretter for arbeidsinntekten. 

Mer om inntekt i tillegg til ektefellepensjon