Brutto­beregnet barne­pensjon

Størrelsen på barnepensjonen er avhengig av størrelsen på pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra.Mer om Pensjons­grunnlag til avdøde, opptjeningstidenOpptjenings­tidDen tiden du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du har betalt pensjonsinnskudd.Mer om Opptjenings­tid, om det er en gjenlevende ektefelle som får utbetalt ektefellepensjon eller ikke og hvor mange barn det er i familien .

Hvis gjenlevende ektefelle får utbetalt pensjon

Du og dine eventuelle søsken får barnepensjon etter følgende satser hvis det er en gjenlevende ektefelle som får utbetalt ektefellepensjon:

1 barn får:

40 % av en ektefellepensjon  

2 barn får til sammen: 

60 % av en ektefellepensjon

3 barn får til sammen: 

75 % av en ektefellepensjon

4 barn får til sammen: 

90 % av en ektefellepensjon  

5 barn eller fler får til sammen:     

100 % av en ektefellepensjon

Hvis ingen gjenlevende ektefelle får utbetalt pensjon

Du og dine eventuelle søsken får barnepensjon etter følgende satser hvis det ikke er noen gjenlevende ektefelle som får utbetalt ektefellepensjon:

1 barn får:

100 % av en ektefellepensjon  

2 barn får til sammen:

140 % av en ektefellepensjon  

3 barn får til sammen: 

160 % av en ektefellepensjon

4 barn får til sammen:

180 % av en ektefellepensjon  

5 barn eller flere får til sammen:

200 % av en ektefellepensjon

Pensjon etter to foreldre

Hvis du har rett til barnepensjon etter begge foreldrene dine, utbetaler vi to pensjoner.

Opptjeningstid

Du får full barnepensjon hvis opptjeningstiden til avdøde var 360 måneder eller mer.

Er opptjenestetiden mindre enn 360 måneder, får du redusert barnepensjon. Pensjonen skal da utgjøre så mange trehundreogsekstideler av full pensjon som den avdøde har antall måneder i opptjeningstid.

Avdøde var i jobb

Hvis avdøde fortsatt var i jobb, tar vi med opptjeningstiden helt frem til aldersgrensen for stillingen når vi beregner barnepensjonen.

Avdøde var pensjonist 

Hvis avdøde var AFP-pensjonistmellom 62 og 65 år, tar vi med opptjeningstiden helt frem til aldersgrensen for stillingen når vi beregner barnepensjonen.

Hvis avdøde var AFP-pensjonist mellom 65 og 67 år, uføre- eller alderspensjonist, vil vi ta utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget til alderspensjonen - hva den var eller ville ha blitt - når vi beregner barnepensjon.

Bruttoberegnet barnepensjon

Du har en såkalt bruttoberegnet barnepensjon hvis den startet før 01.01.2001. Pensjonen blir utbetalt til og med den måneden du fyller 18 år.

En bruttoberegnet barnepensjon samordner vi med ytelser fra folketrygden. Barnepensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal i noen tilfeller samordnes med eventuelt andre tjenestepensjoner. Dette gjelder pensjon fra tjenestepensjonsordninger som er omfattet av samordningsloven, men som ikke er omfattet av overføringsavtalen.