Etterlatte­pensjon

Når et medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet dør, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til etterlattepensjon.