Brutto­beregnet ektefelle­pensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Bruttoberegnet ektefellepensjon gjelder

 • når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og din avdøde ektefelle ble medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet første gang før 01.07.2000
 • når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955 og dødsfallet skjedde 01.02.2010 eller senere og
  • din avdøde ektefelle ble medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet første gang før 01.10.1976 og
  • ekteskapet deres ble inngått før 01.01.2010 
 • kvinner som er blitt enker før 01.02.2010 etter menn med medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirrksomhet før 01.10.1976
 • andre gjenlevende ektefeller enn kvinner etter punktet ovenfor, hvor
  • avdøde hadde medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 01.10.1976 og
  • dødsfallet skjedde mellom 01.01.1994 og 01.02.2010

Beregning av pensjonen

Brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig av avdødes

Et eksempel

 • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
 • Opptjeningstid: 25 år
 • Stillingsstørrelse: 100 %
 • Årlig ektefellepensjon* = 500 000 * 39,6 % * 25/30 = 165 000 kroner

* før samordning Samordning Pensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger. Mer om Samordning  og eventuell reduksjon på grunn av egen arbeidsinntekt.

Bruttoberegnet ektefellepensjon og inntektsreduksjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon blir i en del tilfeller redusert i forhold til egen arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon.

01.10.1976

Datoen 01.10.1976 er helt avgjørende for om din brutto ektefellepensjon blir redusert på grunn av egen arbeidsinntekt eller tjenestepensjon.

Ektefellepensjonen blir ikke redusert i de tilfellene:

 • Du er enke etter en mannlig arbeidstaker som var medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 01.10.1976.
 • Du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som var medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente etter 31.12.1993.

Disse reglene gjelder fra 01.02.2010 og har tilbakevirkende kraft fra 01.01.1994.

Ektefellepensjonen blir redusert i de tilfellene:

 • Du er enke eller enkemann etter en arbeidstaker som ble medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 01.10.1976 eller senere.
 • Du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som ble medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente før 01.01.1994.   

Mer om egen arbeidsinntekt

Mer om egen tjenestepensjon og ektefellepensjon