Ektefelle­pensjon

Du kan ha rett til ektefellepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet hvis din ektefelle eller registrerte partner dør. Som fraskilt kan du også ha rett til ektefellepensjon. Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har mulighet til å gi samboere ektefellepensjon.