Størrelsen på barne­pensjon

Barnepensjon for et barn er en månedlig ytelse og utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Pensjonen utbetales til og med måneden barnet fyller 20 år.

Når det er flere barn i familien, vil hvert barn få en barnepensjon som er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Pensjon etter to foreldre

Hvis du har rett til pensjon etter begge foreldrene dine, utbetaler vi to pensjoner. Det betyr 15 prosent av hvert av pensjonsgrunnlagene.

Full pensjon

Du får full barnepensjon hvis opptjeningstiden til avdøde var 360 måneder eller mer.

Opptjeningstid

Er opptjenestetiden mindre enn 360 måneder, blir barnepensjonen redusert. Pensjonen skal da utgjøre så mange trehundreogsekstideler av full pensjon som den avdøde har antall opptjente måneder.

Avdøde var i jobb

Hvis avdøde fortsatt var i jobb, tar vi med opptjeningstiden helt frem til aldersgrensen for stillingen når vi beregner barnepensjonen.

Avdøde var pensjonist

Hvis avdødevar AFP-pensjonistmellom 62 og 65 år, tar vi med opptjeningstiden helt frem til aldersgrensen for stillingen når vi beregner barnepensjonen.

Hvis avdøde var AFP-pensjonist mellom 65 og 67 år, uføre- eller alderspensjonist, vil vi ta utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget til alderspensjonen - hva den var eller ville ha blitt - når vi beregner barnepensjon.

Nettoberegnet barnepensjon

Du har en såkalt nettoberegnet barnepensjon hvis den startet etter 01.01.2001. Pensjon blir utbetalt til og med den måneden du fyller 20 år. 

En nettoberegnet barnepensjon samordner vi ikke med ytelser fra folketrygden. Barnepensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal i noen tilfeller samordnes med eventuelt andre tjenestepensjoner. Dette gjelder pensjon fra tjenestepensjonsordninger som er omfattet av samordningsloven, men som ikke er omfattet av overføringsavtalen.

Hvis medlemmet døde før 01.01.2001