Barne­pensjon

Barn under 20 år har rett til barnepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet dersom en av foreldrene dør og forelderen var medlem hos oss. Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har mulighet til å gi barnepensjon til stebarn.