Individuell garanti

Medlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), som er født i 1958 eller tidligere, er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjongrunnlaget, må du ha full opptjeningstid.

Er du født til og med 1958 har du en såkalt individuell garanti. Det innebærer at du får det som blir kalt et garantitillegg for å sikre en samlet alderspensjon fra folketrygden og POA på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Mer om Pensjons­grunnlag . Vilkårene er at du har full opptjening og tar ut alderspensjon fra folketrygden og POA samtidig fra 67 år eller senere. Har du ikke full opptjening, blir garantitillegget avkortet.

Mer om vilkårene for å få utbetalt minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og folketrygden:

  • Du må ha full opptjeningstid, 360 måneder, for å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Har du ikke full opptjeningstid, blir garantien avkortet forholdsmessig.  
  • Du må ta ut pensjonen fra folketrygden og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet fra samme tidspunkt. Garantien blir beregnet som om du har tatt ut pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og folketrygden fra samme tidspunkt - tidligst fra 67 år. Hvis du for eksempel tar ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, slik at pensjonen blir lavere på grunn av levealdersjusteringen, kompenserer ikke Pensjonsordningen for apotekvirksomhet for dette.

Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som nå blir behandlet i organisasjonene, inneholder et forslag om at de som er født 1959-1962 også skal få en individuell garanti. Men for denne gruppen er forslaget at garantitillegget blir trappet gradvis ned, slik at du ikke nødvendigvis er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjon. Nedtrappingen skjer gradvis med 10 prosent per årskull. Det betyr at de som er født i 1959 får 90 prosent og de som er født i 1962 får 60 prosent av garantitillegget.