Årsrapport 2015

Kapitalsituasjonen for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er styrket gjennom 2015, men lave rentenivåer er en utfordring for pensjonsordningen – og for bransjen generelt. I årsrapporten kan du lese om årets aktiviteter og resultater.