Pensjons­prognose

På pensjonsseminaret får du utdelt din egen pensjonsprognose, som viser de økonomiske konsekvensene av valgene du har. Her ser du hvilke beregninger du får.

Beregningene varierer etter aldersgrensen din og om du har uførepensjon. Du får utdelt beregninger av pensjonen etter hvilken av kategoriene du hører til.

a) Du har aldersgrense 70 år

Du får utdelt disse beregningene:

 1. Du fortsetter i samme stilling med dagens lønn frem til du fyller 67 år. Når du fyller 67 år, slutter du og går over på alderspensjon i Apotekordningen. Samtidig tar du ut alderspensjon fra NAV.
 2. Du fortsetter å jobbe til 67 år. Samtidig tar du ut fleksibel alderspensjonen fra NAV. Du kombinerer dermed lønn med alderspensjon. Når du fyller 67 år, slutter du å jobbe.
 3. Du går over på avtalefestet pensjon (AFP) før du fyller 67 år. Når du fyller 67 år, går du over på alderspensjon i Apotekordningen og NAV samtidig.
 4. Du tar ut levealdersjustert alderspensjon fra NAV før du fyller 65 år på samme måte som i alternativ 2. Når du fyller 65 år, stopper du alderspensjonen fra NAV, slutter i stillingen og starter AFP. Fra 67 år går du over på alderspensjon i Apotekordningen og fra NAV samtidig.

b) Du har aldersgrense lavere enn 70 år

Du får utdelt disse beregningene:

 1. Du fortsetter i samme stilling med dagens lønn frem til aldersgrensen for stillingen. Da slutter du og går over på alderspensjon i Apotekordningen. Når du fyller 67 år, tar du ut alderspensjon fra NAV.
 2. Du fortsetter i samme stilling med dagens lønn frem til aldersgrensen for stillingen. Da slutter du slutter og går over på alderspensjon i Apotekordningen. Du tar ut fleksibel alderspensjonen fra NAV på tidligst mulig tidspunkt.
 3. Du fortsetter i samme stilling med dagens lønn frem til 3 år før aldersgrensen for stillingen. Da slutter du og går over på alderspensjon i Apotekordningen. Når du fyller 67 år, tar du ut alderspensjonen fra NAV.
 4. Du fortsetter i samme stilling med dagens lønn frem til 3 år før aldersgrensen for stillingen. Da slutter du og går over på alderspensjon i Apotekordningen. Du tar ut fleksibel alderspensjonen fra NAV på tidligst mulig tidspunkt.

c) Du har delvis uførepensjon

Du får utdelt disse beregningene:

 1. Du fortsetter i samme stilling med dagens lønn frem til du fyller 67 år. Når du fyller 67 år, slutter du og går over på alderspensjon i Apotekordningen. Samtidig tar du ut alderspensjon fra NAV. Din uførepensjon fra Apotekordningen blir omregnet til alderspensjon når du fyller 67 år.
 2. Du går over på avtalefestet pensjon (AFP) før du fyller 67 år. Når du fyller 67 år, går du over på alderspensjon i Apotekordningen og fra NAV samtidig. Din uførepensjon fra Apotekordningen blir omregnet til alderspensjon når du fyller 67 år.
 3. Du fortsetter å jobbe til 67 år. Samtidig tar du ut fleksibel alderspensjonen fra NAV. Du kombinerer dermed lønn med alderspensjon. Når du fyller 67, år slutter du å jobbe. Din uførepensjon fra Apotekordningen blir omregnet til alderspensjon når du fyller 67 år.