Pensjons­seminar for medlemmer i Apotek­ordningen

Hva betyr pensjonsordningen for deg som er medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet? I regi av Statens pensjonskasse tilbyr vi åpent dagskurs i Oslo om dine pensjonsrettigheter for deg som er født i 1958 eller tidligere.

De nye reglene i pensjonsreformen øker behovet for god informasjon. Gjennom vårt kurs får du en innføring i hvilke regler som gjelder for deg og hvilke valgmuligheter du har. Du får også vite hva du kan forvente deg i pensjon fra NAV og fra Apotekordningen.

 Innhold

 • Alderspensjon i folketrygden
 • Apotekordningens pensjonsprodukter
  - Alderspensjon
  - AFP
  - Uførepensjon
  - Etterlattepensjoner
  - Ulike valgmuligheter
 • Boliglån 

Pensjonsprognose med veiledning

I løpet av kurset får du utdelt din pensjonsprognose. Denne er utregnet på forhånd, basert på opplysningene vi har om deg.

Du får også tilbud om en personlig gjennomgang av pensjonsprognosen sammen med en veileder. Pensjonsprognosen gir et godt bilde av hva du får i samlet pensjon ved ulike valgmuligheter.

Praktisk info og pris

Varighet: Kurset varer en dag med start klokken 09.30 og slutt klokken 16.30.

Sted: Statens pensjonskasses lokaler, Verkstedveien 1, 0212 Oslo

Pris: 2900,- (2017)

Kurset passer for medlemmer i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet som er født 1958 eller tidligere.

Kursoversikt og mulighet for påmelding kommer så snart denne er klar.