Medregning av lønn på vaktapotek avvikles

Ansatte ved vaktapotek har tidligere fått medregnet lønn utover 100 prosent stilling, som pensjonsgivende tillegg. Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet vedtok å avvikle ordningen fra 1. juni 2015.

Bakgrunnen for endringen er at Apotekbransjen er vesentlig endret siden styret vedtok ordningen i 1997.

Årsaker til endringen
De fleste apotek har i dag utvidede åpningstider. Ordningen med at ansatte på vaktapotek får medregnet tid utover 100 prosent i pensjonsgrunnlaget, fører til en forskjellsbehandling sammenlignet med ansatte ved andre apotek. I tillegg har noen av overenskomstene mellom partene i arbeidslivet endret seg.

De ansatte som arbeider på et vaktapotek har i dag ingen egen kompensasjon for vakt, men kan bli kompensert ved ulike ulempetillegg dersom arbeidstiden er lagt på et ugunstig tidspunkt.