Slik rapporterer du lønn og tillegg

Du kan rapportere lønn på to måter - som lønnstrinn eller som faktisk utbetalt årslønn. Husk at det alltid er den faste lønnen som skal rapporteres til oss.

Ansatte som er omfattet av tariffområdet til Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), skal rapporteres med lønnstrinn.

Ansatte på Sykehusapotek og Vitusapotek skal rapporteres med faktisk utbetalt årslønn. Apotekere og driftskonsesjonærer skal rapporteres med faktisk utbetalt årslønn.

Bruk reell dato når du rapporterer endringer

Fra 1. januar 2010 skal du benytte faktisk dato når du registrerer endringer. Når en ansatt starter 14. januar 2010, skal du melde 14. januar (ikke 1. januar som tidligere). 

Lønnen skal deltidsjusteres

Arbeidsgivere som rapporterer kronebeløp, skal melde lønnen til deltidsansatte som utbetalt hovedlønn i henhold til stillingsstørrelsen. Beløpet skal altså deltidsjusteres, og ikke regnes om til en hundre prosent stilling.

Varierende arbeidstid innenfor en måned

Riktig stillingsstørrelse er viktig for å kunne beregne riktig pensjon og premie. Dersom arbeidstiden varierer innenfor en måned, skal du rapportere gjennomsnittlig stillingsstørrelse for måneden.

Hva som er full arbeidstid, varierer etter hvilken stilling den ansatte har. I private apotek er hundre prosent stilling for eksempel 36 timer per uke for apotekteknikere, mens den for farmasøyter er 39 timer per uke.

Hvordan rapporterer du tillegg

Du rapporterer tillegg på samme måte som du rapporterer lønn. Du må rapportere når en ansatt får tillegg, når det endrer seg og når det opphører. Det er viktig at du rapporterer faste tillegg og funksjonstillegg hver for seg, og ikke som en del av hovedlønnen. 

Ulempetillegg eller tillegg for ubekvem arbeidstid defineres ikke som et pensjonsgivende tillegg i apotekordningen.

Faste tillegg

Skal et fast tillegg være pensjonsgivende må det utbetales månedlig, under ferie og ved sykdom. Tillegg må være ment å vare i ett år eller mer, og det er ingen øvre eller nedre beløpsgrense. Det må være sammenheng mellom stillingens hovedarbeid, og det som tillegget gir kompensasjon for.

 Faste tillegg

  • utbetales som en fast prosent av hovedlønnen
  • varierer med stillingsstørrelsen
  • skal deltidsjusteres

Funksjonstillegg

Funksjonstillegg må oppfylle de samme kriterier som faste tillegg. Det må utbetales hver måned, også under ferie og ved sykdom. Det må være sammenheng mellom stillingens hovedarbeid, og det som tillegget gir kompensasjon for. Tillegget må også være ment å vare i et år eller mer.

Funksjonstillegg

  • utbetales uavhengig av stillingens størrelse
  • deltidsjusteres kun ved fødselspermisjon

Lønn som overstiger maksgrunnlaget skal også rapporteres

Det er viktig at du rapporterer den korrekte lønnen til en ansatt selv om beløpet overstiger maksgrunnlaget. Maksgrunnlaget er 10 G fra januar 2008.