Alderspensjon for tidligere medlemmer

Har du tidligere vært medlem i Statens pensjonskasse kan du ha rett til alderspensjon fra oss. Som tidligere medlem har du ikke rett på offentlig avtalefestet pensjon (AFP).

All din tidligere pensjonsopptjening hos Statens pensjonskasse er registrert i våre systemer. Hvis du lurer på hvor mye opptjening du har anbefaler vi at du logger deg inn på Min side.  

Finner du feil eller mangler i arbeidshistorikken vi har registrert, ta kontakt med arbeidsgiveren det gjelder. Det er arbeidsgiver som må korrigere og innrapportere korrekte inntektsdata til oss.

Krav til opptjeningstid

 • Er du født i 1962 og tidligere og har vært medlem i SPK og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger i minst tre år, har du rett til en framtidig pensjon fra oss. Du kan ta ut pensjon fra 67 år (65 dersom du har en lavere aldersgrense). 

 • Er du født i 1963 eller senere kan du ha rett til en fremtidig alderspensjon dersom du har vært medlem i til sammen ett år før og etter årsskiftet 2019/2020. Du kan ta ut pensjon fra 62 år. 

Slik søker du alderspensjon

Har du vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger i løpet av arbeidslivet, er det ordningen du sist var medlem av som beregner og utbetaler pensjonen. 

Dersom Statens pensjonskasse var siste ordning:

 • Du får et brev fra oss ca. 3 måneder før du kan ha rett til en framtidig pensjon. I brevet informerer vi om søknadsprosessen.

 • Når du har fått brevet kan du logge inn på Min side og søke. Send søknaden senest 2 måneder før pensjonen skal starte.

 • Du kan følge status på behandling av saken din på Min side.

 • Når vi har ferdigbehandlet søknaden din får du et brev med informasjon om størrelse på pensjonen, og når første utbetaling kommer. Det er NAV som utbetaler pensjonen på vegne av oss.

Nyttig å vite for deg som er tidligere medlem

 • Som tidligere medlem får du lavere pensjon enn du ville fått om du var medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning på pensjoneringstidspunktet.

 • Dersom du slutter i offentlig sektor har du etter dagens regler ikke rett på AFP. Les mer om vilkårene for AFP

 • Alderspensjon under opptjening reguleres med lønnsvekst. Det betyr at selv om du ikke lenger er medlem i SPK vil pensjonsrettighetene dine hos oss opprettholde sin verdi over tid.

Alderspensjon er ulik for ulike årskull

Alderspensjon beregnes blant annet ut fra årene du har vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning og hvilket år du er født. Det er ulike regler for ulike for ulike årskull.

Født i 1962 eller tidligere

Er du født i 1962 og tidligere må du ha minst tre års opptjeningstid i SPK og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger for å ha rett til alderspensjon som tidligere medlem. Det er en forutsetning at du søker alderspensjon fra folketrygden (NAV) senest fra måneden etter at du fyller 67 år. Slik søker du alderspensjon fra NAV (nav.no)   

Sjekk hva du får i pensjon

Du kan logge inn på Min side og bruke pensjonskalkulatoren for å få en prognose på din fremtidige alderspensjon.

Når kan du ta ut pensjon?

 • Du kan ta ut alderspensjon fra SPK måneden etter at du fyller 67 år. Pensjonen utbetales med samme uttaksgrad som alderspensjon fra folketrygden (NAV). Det betyr at dersom du tar ut 50 prosent alderspensjon fra NAV, beregner og utbetaler vi også 50 prosent pensjon.  
 • Dersom du hadde en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere da du var medlem i SPK, kan du få utbetalt alderspensjonen fra måneden etter at du fyller 65 år. 

Født 1963 eller senere

Er du født i 1963 eller senere er det ulike regler for alderspensjon opptjent før og etter 2020.

 • Har du opptjening i SPK etter 2020 har du rett til en fremtidig alderspensjon dersom du har minst 1 år samlet opptjeningstid før og etter årsskiftet 2019/2020. 

 • Har du bare jobbet i offentlig sektor før 2020, må du ha minst tre års opptjeningstid for å ha rett til en framtidig pensjon.

Du kan ta ut alderspensjon fra 62 år, og kan kombinere jobb og pensjon.

Sjekk hva du får i pensjon 

Sluttet du hos en arbeidsgiver med tjenestepensjon i SPK før 2020, kan du logge inn på Min side og bruke pensjonskalkulatoren.

Kan du ikke bruke kalkulatoren men ønsker en prognose på framtidig pensjon kan du ta kontakt med oss.  

Les mer om hvordan pensjonen beregnes for tidligere medlemmer