Når utbetales pensjonen?

Pensjonen fra Statens pensjonskasse utbetales normalt den 20. i hver måned av NAV. NAV trekker også skatt.

Dersom den 20. faller på en fridag, blir pensjonen utbetalt senest på den siste virkedagen før fridagen. 

I desember utbetales pensjonen rundt den 12.

Opplysninger om utbetalingen fra Statens pensjonskasse før skatt blir sendt deg i et eget utbetalingsbrev. Dette utbetalingsbrevet vil du motta rundt den 10. i utbetalingsmåneden, selv om utbetalingen kan gjelde fra den 1. i måneden.

Skattekort

Du trenger ikke levere skattekort til NAV, fordi skatteopplysningene sendes elektronisk fra Skatteetaten.