Får jeg feriepenger av pensjon?

Du får ikke feriepenger av pensjon. Statens pensjonskasse utbetaler pensjon 12 måneder i året.