Blir pensjonen regulert?

Pensjonen din vil bli regulert hvert år. Hvordan den blir regulert, er avhengig av hvilken type pensjon du har. 

Mer om regulering av pensjon