Spør de som kjenner din situasjon

Hvis du ønsker å snakke med noen som forstår din situasjon, anbefaler vi deg å kontakte en eller flere av veteranorganisasjonene.

Organisasjonene kan bistå med råd og innspill, og de er en støtte i tøffe tider. Som veteraner vet de hva du snakker om. Veteranorganisasjonene kan også gi deg tips om jurister som kan bistå deg med din søknad.

Statens pensjonskasse samarbeider med veteranorganisasjonene i spørsmål som gjelder personell som er blitt skadd etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

Kameratstøtte.no

Postadresse:
Bygg 60, Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo
Besøksadresse:
Akershus festning, bygning 60
Telefon: 800 48 500
www.kameratstotte.no

NVIO – Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Postadresse:
Bygg 60, Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo
Besøksadresse:
Akershus festning, bygning 60
Telefon: 940 12 200
E-post: post@nvio.no
www.nvio.no

Veteranforbundet SIOPS  – Skadde i internasjonale operasjoner

Postadresse:
Postboks 749 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 69 56 50
E-post: post@siops.no
www.siops.no

Forsvarsstaben/Veteranavdelingen

Postadresse:
Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo
Besøksadresse:
Akershus festning, Bygning 46
Telefon: 800 85 000 (telefontid 10.00-15.00)
E-post: veteraner@mil.no
https://forsvaret.no/veteraner