Hvorfor er det etteroppgjør for uførepensjon?

Etter innføring av nytt regelverk for uførepensjon fra 1.1.2015, skal vi i Statens pensjonskasse etter loven gjennomføre et etteroppgjør for å sikre at uførepensjonen fra oss er beregnet ut fra den inntekten du faktisk hadde samtidig med pensjonen.

I etteroppgjøret sammenligner vi pensjonsgivende inntekt for året (oppgitt fra Skatteetaten), med inntekten vi har brukt for å beregne pensjonen din. Vi gjør dette for å undersøke om du har fått utbetalt for mye eller for lite uførepensjon. Har du det, foretar vi et etteroppgjør.

Aktuelt regelverk