Får alle som har uførepensjon et etteroppgjør?

Nei.

I etteroppgjøret sammenligner vi pensjonsgivende inntekt for året (oppgitt fra Skatteetaten), med inntekten vi har brukt for å beregne pensjonen din. Vi gjør dette for å undersøke om du har fått utbetalt for mye eller for lite uførepensjon. Har du det, foretar vi et etteroppgjør.