Vartpengar og skatt

Det vert trukke skatt av vartpengar på same måte som frå vanleg arbeidsinntekt.

Du må sende inn skattekortet til lønssentralen vår snarast mogleg etter kvart årsskifte. Konvolutten må du merke med "vartpengar". 

Vi betaler ut vartpengane den 12. i kvar månad.