Alminnelig aldersgrense i staten er 70 år

Stortinget har besluttet å øke aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år, slik at eldre kan stå lenger i arbeid. For medlemmer i Staten pensjonskasse gjelder fremdeles aldersgrensen på 70 år.

Fra 1. juli 2015 ble arbeidsmiljøloven endret, og aldergrensen for når arbeidsforholdet opphører ble hevet fra 70 til 72 år (arbeidsmiljølovens § 15-13 a). Bakgrunnen for endringen er at levealderen øker og at grensen for pensjonsopptjening i folketrygden allerede er hevet til 75 år.

Gjelder ikke medlemmer i SPK

Lov om aldergrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven) omfatter dem som har stilling som er inkludert i Statens pensjonskasse, dvs. praktisk talt alle statsansatte, men også andre grupper av stillinger med pensjonsordning i SPK - blant annet lærere. Denne loven bestemmer i § 2 at den alminnelige aldersgrense er 70 år.

Ingen konsekvenser

Endringen får derfor ingen konsekvenser for administreringen av pensjonsordningen i Statens pensjonskasse.