Når kan jeg forvente å få vite hva jeg får i pensjon?

Vi arbeider med å utvide pensjonskalkulatoren med nye samordningsregler. Etter planen vil denne være klar i tredje kvartal 2019. For årskullene 1963 og senere, har vi laget en helt ny pensjonskalkulator.