Hva er forskjellen på nytt samordnings­regelverk og ny offentlig tjeneste­pensjon?

Samordningsreglene regulerer fordeling av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og SPK. De nye samordningsreglene regulerer hvordan pensjon fra dagens tjenestepensjonsordning skal samordnes med pensjon opptjent i den nye opptjeningsmodellen i folketrygden, som ble innført i 2011.

Ny offentlig tjenestepensjon er derimot en omlegging av regelverket for alderspensjon og AFP, og gjelder for de som er født fra og med 1963.

Fordi omlegging av pensjonsregelverk ikke kan skje over natten, må vi i mange tiår framover leve med gamle og nye regelverk side om side.

La oss ta det trinnvis:

Det finnes en rekke overgangsordninger og forslag til overgangsordninger mellom disse gamle og nye regelverkene.