Når får vi nye regler?

Den nye opptjeningsmodellen skal starte i 2020, og gjelder alle som er født 1963 eller senere. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år og kan som første årskull ta ut pensjon i den nye ordningen.