Jeg har særalders­grense, hva skjer med den?

Er du født før 1963 gjelder dagens regler for særaldersgrense.

Særalderspensjon skal også tilpasses pensjonsreformen og ny påslagsmodell, og de som har særaldersgrenser skal sikres forutsigbarhet.

Lovforslaget som er på høring inneholder ikke regler for de med særaldersgrenser. Men departementet tar sikte på at tilpasninger i reglene skal gjelder fra 2020 og at reglene må vedtas før dette.