Jeg er født etter 1963 og har jobbet i offentlig sektor i mange år. Hva skjer med min pensjon?

Du vil gå over på ny alderspensjonsopptjening etter påslagsmodellen, og ny AFP, fra og med 2020. Dine tidligere opptjente rettigheter vil tas med når pensjonen skal beregnes.

Dersom du har mindre enn tre års opptjening før 2020, overføres rettighetene til påslagsordningen. 

Opptjeningen fra dagens ordning skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år men skal samordnes med folketrygdens ytelser.