Hvorfor må jeg jobbe lenger enn før?

Pensjonen du har tjent opp skal fordeles på antall år ditt årskull er forventet å leve.

Det kalles levealdersjustering Levealders­justering Pensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon. Mer om Levealders­justering . Jo lenger hvert årskull er forventet å leve, jo lenger må hvert årskull jobbe for å oppnå samme pensjon.