Hvorfor er det behov for en ny offentlig tjenestepensjon?

Offentlig tjenestepensjon må tilpasses pensjonsreformen i folketrygden. Da man forhandlet om pensjonsreformen i 2009 ble offentlig tjenestepensjon besluttet videreført, men med tilpasninger. Tjenestepensjonen levealdersjusteres, og det ble innført ny regulering av pensjoner under utbetaling.

Endres ikke tjenestepensjonsregelverket, vil yngre arbeidstakere på sikt oppleve at ytelsene fra tjenestepensjonsordningen blir til dels kraftig svekket.

Derfor gikk partene til forhandlingsbordet. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie uttalte at offentlige tjenestepensjonsordninger må tilpasses pensjonsreformen slik at offentlig ansatte får økt fleksibilitet og det blir mer lønnsomt å arbeide etter 62 år.