Hvor mye får jeg i alders­pensjon med den nye ordningen?

Størrelsen på alderspensjonen vil avhenge av hva du har hatt i lønn, og hvor lenge du jobber. Du tjener opp til pensjon ved at det settes av en andel av lønnen i en beholdning. Denne beholdningen vil i opptjeningstiden reguleres med lønnsveksten i samfunnet.
  • Alle år i jobb som gir rett til tjenestepensjon fram til 75 år gir pensjonsopptjening.
  • Alderspensjon tjenes gjennom en grunnsats som er 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget for inntekt mellom 0–12 G, og en tilleggssats på 18,1 prosent for inntekt mellom 7,1–12 G.
  • Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.
  • Pensjonen kan tas ut fleksibelt (helt eller delvis), når som helst mellom 62 og 75 år. Da beregnes pensjon ved at pensjonsbeholdningen deles på folketrygdens delingstall.
  • Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

Bokstaven G står for folketrygdens grunnbeløp, som justeres en gang i året. Per 1.5.2018 er den på 96 883 kroner.