Hvem gjelder ny tjeneste­pensjon for?

Den nye løsningen vil gjelde for deg som er født i 1963 og senere. Fra 2020 starter du å tjene opp pensjon i ny løsning. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år og kan som første årskull ta ut pensjon i den nye ordningen.

Er du født i 1962 og tidligere gjelder dagens ordning for alderspensjon og AFP.

Er du født mellom 1954 og 1958 har du en individuell garanti som innebærer at du får 66 prosent av sluttlønnen i pensjon, gitt at du har full opptjening (30 år i 100 prosent stilling) og tar ut tjenestepensjonen og folketrygd samtidig.

For deg som er født 1959-1962 ligger det i lovforslaget at du får en forholdsmessig andel av den individuelle garantien som er skissert ovenfor.

Nye regler for samordning med ny folketrygd for de som er født mellom 1954 og 1962 ble vedtatt i 2018. De gjelder også for de som er født etter 1962. Les mer om nytt samordningsregelverk.