Hva skjer hvis jeg slutter?

De nye ordningene gjør at du ikke mister opptjente rettigheter ved bytte av jobb.

Dette gjelder med mindre du 

  • har ett års tjenestetid (som er nytt for påslagsordningen).
  • bytter til en jobb uten offentlig eller privat AFP.

Overføringsavtalen Overførings­avtalen Har du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman. Mer om Overførings­avtalen videreføres og legger til rette for fortsatt god mobilitet innad i offentlig sektor. 

Dersom du har minst ett års samlet tjenestetid i en offentlig tjenestepensjonsordning, har du rett til alderspensjon fra påslagsordningen (oppsatt rett).