Hva sier lovforslaget om etterlattepensjon og uførepensjon?

Lovforslaget innebærer ikke endringer i reglene i de offentlige tjenestepensjonsordningene for uførepensjon eller pensjon til etterlatte barn og ektefeller.